Spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 01/04/22

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” informuje, że 8 kwietnia oraz 22 kwietnia 2022 r. w godzinach 7:30-15:30 w budynku Urzędu Miejskiego (pokój nr 20) odbędą się spotkania informacyjne na temat Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”.

Podczas indywidualnych konsultacji przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku oraz mikroinstalację fotowoltaiczną, a także informacje na temat warunków programu.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność