XXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 29/03/21

W dniu 29 marca 2021 r. odbyła się zdalna XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 1223/2,

b) rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2021 r. zatytułowanej: „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”,

c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej.

d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

e) zmiany uchwały Nr XXVI/283/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21.10.2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

f) przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa”.


k.z.