Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.