Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 12/11/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.