Rozpoczynają się konsultacje ws. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030 19/10/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 19.10.2020 r. i potrwają do 02.11.2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie uwag lub propozycji mieszkańców w formie anonimowej ankiety:

  • wypełnionej elektroniczne za pomocą aktywnego formularza;
  • lub wysłanej za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,
  • lub wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@bobowa.pl
    w postaci skanu dokumentu z dopiskiem „Konsultacje Strategia”.

Ankietę można pobrać lub wypełnić elektronicznie na stronie internetowej: http://www.bobowa.pl/BIP lub www.bobowa.pl.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu mają charakter opiniodawczy.

DO POBRANIA: ANKIETA


k.z.