Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Aktywny Senior” 11/09/20

Rozstrzygnięcie konkursu


k.z.