Informacja z otwarcia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615-1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa” 29/06/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.