Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 19/06/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.