Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie Miasta Bobowa” 17/06/20

Informacja z otwarcia ofert


k.z.