Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 04/05/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF


k.z.