Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 29/04/20

Informacja z otwarcia ofert PDF


k.z.