Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa 17/02/20

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa. Celem badania jest stwierdzenie wpływu infrastruktury na rozwój Instytucji kultury oraz wyznaczenie kierunków ich niwelowania. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz określenia popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy Bobowa.

Ankieta zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Gminę Bobowa


k.z.