Wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. 19/12/19

W postępowaniu o wybór wykonawcy usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa w 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 900 zł.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty (nazwa Wykonawcy, ofertowana cena):

  1. Iwona Czerwień „Audyt@Finanse”, 2 900,00 zł,
  2. Biuro Audytu Anna Ziembicka, 3 075,00 zł
  3. Andrzej Hawran, 3 998,00 zł,
  4. SKARBNIK Audyt doradztwo finansowe i gospodarcze, 5 535,00 zł

k.z.