Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa 13/11/19

 

Zakończono realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych
w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

Celem projektu było wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w celu zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bobowa.

W ramach realizacji projektu w centrum Bobowej przy ul. Węgierskiej został  wybudowany nowy parking na 43 samochody, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity wartość projektu wynosi 1 421 063,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1 192 325,61 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o.
ul. Zakole 9 38-300 Gorlice.

Odbiór prac budowlanych miał miejsce 12 sierpnia 2019 r.

Parking działa w systemie „Paruj i Jedź” (Park & Ride) w Bobowej. Obiekt jest parkingiem publicznym, bezpłatnym i niestrzeżonym, przeznaczonym dla osób korzystających
z transportu kolejowego lub innego transportu zbiorowego. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów.


k.z.