Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 06/11/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu Gminy Bobowa podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł, a pozyskane dofinansowanie 1 870 000,00 zł. Zakup autobusu elektrycznego oraz uruchomienie stacji ładowania planowane jest do końca sierpnia 2020 r. Realizacja projektu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wsparcie dla zadania zostało udzielone w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły oraz mechanizmu finansowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Drugim zadaniem, na które Gmina Bobowa  uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Bobowa na lata 2019-2035”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 50 000,00 zł, i jest finansowany w 100%. W ramach zadania zostanie opracowany dokument – strategia, której zapisy koncentrować się będą wokół zadań zmierzających do upowszechnienia wiedzy o elektromobilności i związanych z nią korzyściach społecznych.

Wsparcie dla zadania zostało udzielone w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność