Wykonanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku 02/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


k.z.