Dostawa sprzętu i pierwszego wyposażenia żłobka” w ramach zadania p.n. „ Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym , wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa .” 11/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.