Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część IV (zakup systemów monitoringowych i systemu alarmowego) 02/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.