Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”– część IV (zakup systemów monitoringowych i systemu alarmowego) 21/06/19

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Umowa z Wykonawcą

Załącznik Nr 4 – Specyfikacja


k.z.