Zaproszenie na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej 04/02/19

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siedliskach w Gminie Bobowa. Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Bobowej pokój nr 8.

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, którzy przestawią preferencyjne warunki skorzystania z pomocy publicznej z tytułu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Gmina Bobowa w ramach utworzonej strefy oferuje przedsiębiorcom 7 kompleksowo uzbrojonych działek w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz teletechniczną.

Powierzchnia poszczególnych działek przeznaczonych do zainwestowania kształtuje się  od 1 ha do 3 ha. Istnieje możliwość nabycia dowolnej ilości działek pod określoną działalność.

SAG znajduje się w miejscowości Siedliska przy drodze wojewódzkiej nr 981 relacji  Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica-Zdrój oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów wraz z bocznicą. SAG oddalony jest od drogi krajowej nr 28 o 14 km, natomiast od autostrady A4 o ok 50 km.

Kompleksowe uzbrojenie terenu było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


k.z.