Konsultacje społeczne budowy Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. 12/12/18

W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 jednym z podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej.

Projekt ten planowany jest do realizacji przez Gminę Bobowa w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Realizacja inwestycji obejmować będzie budowę nowego obiektu w Gminie w postaci Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej.

Przeprowadzenie rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Bobowa w ujęciu przestrzennym i społecznym wskazano w Gminnym Programie Rewitalizacji jako instrument wzmacniający poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Zapraszamy Mieszkańców do konsultacji ww. projektu i przekazywanie ewentualnych uwag bądź potrzeb do Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bobowej:

Grzegorz Janota, pokój nr 19, tel. 18 351 43 00 wew. 36

 Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją techniczną wyłożoną do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, w pokoju 19. Pełna treść dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem: www.bobowa.pl.

Uwagi do dokumentacji należy złożyć:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miejskiego w Bobowej Rynek 21, 38-350 Bobowa,
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: um@bobowa.pl

w terminie do dnia 04.01.2019 roku.

Drogi

Instalacje sanitarne

Kosztorysy

OPIS CAŁOŚCI PROJEKTU

ARCITEKTURA I KONSTRUKCJE 02.06.2017

OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Projekty

Rysunki


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!