Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach 14/03/18

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem: „Konkurs – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach” w terminie do dnia 30.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip Gmina Bobowa w BIP w zakładce nabór na stanowiska urzędnicze.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!