Informacja o terminie sesji Rady Miejskiej 20/02/18

W dniu  27 luty 2018 r. (wtorek) o godzinie 13.30,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,
  b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna, gmina Bobowa – etap II, zad. 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bobowa, gminy Bobowa – część II”
  c) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!