Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia 29/12/17

ZARZĄDZENIE Nr 234/2017 Burmistrza Bobowej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia”.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!