Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018 29/12/17

ZARZĄDZENIE Nr 235/2017 Burmistrza Bobowej z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na „ Prowadzeniu świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!