Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury drogowej bezpośrednio prowadzącej do Strefy Aktywności Gospodarczej.

Planowane efekty: dwa nowe odcinki dróg bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych SAG w Siedliskach i Bobowej oraz zmodernizowana zatoka autobusowa wraz z przyległym chodnikiem w miejscowości Siedliska.

Całkowita wartość Projektu wynosi 831 538,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 623 653,49 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zadania.


k.z.