Konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół 17/05/17

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 • Przedszkola Samorządowego w Bobowej,
 • Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej,
 • Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej,
 • Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach,
 • Szkoły Podstawowej w Stróżnej,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem:

 • „Konkurs – Przedszkole Samorządowe w Bobowej”
 • „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej”
 • „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej”
 • „Konkurs – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach,
 • „Konkurs – Szkoła Podstawowa w Stróżnej,
 • „Konkurs – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach.

w terminie do dnia 05.06.2017r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 1530.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip Gmina Bobowa w zakładce nabór na stanowiska urzędnicze.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!