Nowa oczyszczalnia już działa! 22/09/11

W dniu 14 września 2011 r. w Gminie Bobowa odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i hydroforni w Bobowej. W uroczystości wzięli udział: Pani Barbara Bartuś &#8211 Poseł na Sejm RP, Starosta Gorlicki, Radni Powiatu Gorlickiego, Radni Gminy Bobowa, Wójtowie z okolicznych gmin, Wykonawcy inwestycji, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Miejskiego. Burmistrz Pan Wacław Ligęza po powitaniu zaproszonych gości przedstawił informację na temat przebiegu procesu budowlanego zrealizowanego zadania pn. &#8222 Poprawa gospodarki wodno &#8211 ściekowej w gminie Bobowa &#8211 etap I &#8211 budowa oczyszczalni ścieków, budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni w m. Bobowa&#8221 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania &#8222 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej&#8221 .

Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi około 720 m3/dobę
Łączna wartość prac wykonanych na tych obiektach to ponad 11 milionów złotych. Dofinansowanie wyniosło 60% wartości tych inwestycji.
Unikalne zdjęcia “ze środka” oczyszczalni
Fotorelacja z uroczystości otwarcia
Materiał telewizyjny z uroczystości otwarcia

Budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody
Zakres robót obejmował:
– budowę zbiornika kontaktowego,
– budowę rurociągów doprowadzających wodę z istniejących studni do zbiornika kontaktowego i zasilanie energetyczne,
– budowę odmulacza,
– budowę kanalizacji spustowej,
– remont kapitalny budynku stacji uzdatniania wody,
– wymiana wew. instalacji elektrycznej,
– ogrodzenie terenu stacji i studni.

Budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic Stróżnej
Zakres robót obejmował:
– budowę hydroforni wraz z placami, dojazdami i ogrodzeniem,
– remont zbiorników 2×150 m3,
– budowa komory redukcji ciśnienia,
– budowa sieci wodociągowej PE&#216 160,110,90,40 cm o łącznej długości 9 712,6 m wraz z hydrantami p. poż.

Budowa oczyszczalni ścieków w Bobowej
Zakres robót obejmował:
– budowę budynku technologicznego wraz z dwoma zbiornikami bioreaktorów o wysokości 12,0 m, średnicy 9,0 m i pojemności 620 m3 każdy i stacją mechanicznego oczyszczania ścieków,
– budowę zbiornika retencyjnego ścieków surowych, osadnika wód opadowych, zbiornika wody technicznej,
– przebudowa pompowni I stopnia,
– dobudowa wiaty,
– rozbiórka zbiornika ścieków dowożonych i stawu wyrównawczego,
– sieci zewnętrzne,
– place, dojazdy,
– ogrodzenie,
– fundament pod 3-ci bioreaktor.

Poświęcenia obiektów dokonał ks. Dziekan Marian Jedynak.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność