Dane teleadresowe

 

GMINA BOBOWA

URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-212-99-65
REGON: 491892050

Rynek 21
38-350 Bobowa

NIP: 738-10-22-047
REGON: 000535959

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Nr rachunku bankowego (opłata skarbowa, inne dochody):

61879710130010010002020011

 

Telefony:
(0-prefix-18) 35-14-300
(0-prefix-18) 35-14-034

Wykaz numerów wewnętrznych:

21 – FAX
20 – Sekretariat – K.Welsandt
24 – Sekretarz – Z.Iwaniec
26 – Ochrona Środowiska – B.Falisz
27 – USC – A.Wrona
28 – Informatyk – P.Rutka
28 – Obrona Cywilna – A.Forczek
29 – Kasa– J.Smoszna
30 – Podatki – D.Głąb, J.Wiejaczka
32 – Księgowość – J.Forczek
33 – Księgowość – D.Krok, M.Ćwiklik
34 – Ewidencja Ludności – W.Szopa
34 – Ewidencja Działalności Gospodarczej – W.Szopa
35 – Skarbnik – D.Żarnowska
36 – Budownictwo – G.Janota, A.Smoła
37 – Inwestycje – M.Gucwa-Barylak
38 – OPS – A.Wypych, W.Magiera, B.Kopczyńska, J.Dziedzic
38 – Świadczenia Rodzinne – A.Zięba, M.Rafa, M.Sienkiewicz
40 – Biuro Rady Miejskiej – K.Chmura-Urbaś

Urzędowe adresy e-mail:

umbobowa.pl – ogólny adres Urzędu Miejskiego
burmistrzum.bobowa.pl – adres Burmistrza Bobowej
sekretarzum.bobowa.pl
– adres Sekretarza Urzędu Miejskiego
sekretariatum.bobowa.pl
– adres sekretariatu Urzędu Miejskiego
skarbnikum.bobowa.pl
– adres Skarbnika Gminy
ksiegowoscum.bobowa.pl
– adres Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego
podatkium.bobowa.pl
– adres Podatków gminnych
inwestycjeum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (kierownik referatu)
budownictwoum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Mejskiego (dział budownictwa)
geodezjaum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział geodezji)
gospodarkaum.bobowa.pl
– adres referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego (dział komunalny)
ewludum.bobowa.pl
– adres Ewidencji Ludości Gminy
uscbobowa.pl
– adres Urzędu Stanu Cywilnego
gcrbobowa.pl
– adres Gminnego Centrum Reagowania
gopsbobowa.pl
– adres Ośrodka Pomocy Społecznej
srbobowa.pl
– adres Świadczeń Rodzinnych
zeasbobowa.pl
– adres Zespołu Ekonomoczno – Administracyjnego Szkół
ckbobowa.pl
– adres Centrum Kultury i Promocji