Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu “Aktywny senior” 17/08/20

Ogłoszenie Załącznik - formularz zgłoszenia klauzula informacyjna - nabór członków Komisji  

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/07/20

zarządzenie - ogłoszenie konkursu regulamin Konkursu załącznik nr 1 do regulaminu załącznik nr 2 do regulaminu załącznik nr 3 do regulaminu

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa” 31/07/20

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 - Program Prac Konserwatorskich Załącznik nr 2 - Przedmiar prac Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Dowóz uczniów z miejscowości Sędziszowa do Szkoły Podstawowej im. Jana Reca w Siedliskach w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17/07/20

Zapytanie ofertowe 1-2020 Formularz oferty cenowej zał. nr 1 - 2020 zał. nr 2 Wykaz posiadanego sprzętu zał. nr 3 - 2020 Projekt umowy zał. nr 4 - 2020 INFORMACJA Z DNIA 27.07.2020: Unieważnienie zapytania ofertowego 1-2020

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia badań i wydania wspólnej opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobowej” 14/07/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr K270288K Siedliska – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa 25/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty zal nr 1 -formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osób zal nr 3 - umowa - nadzór inwestorski

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: “Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 19/06/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy    

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pn. “Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa” 12/06/20

zapytanie ofertowe projekt umowy oświadczenie formularz oferty  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w umundurowanie służące przygotowaniu młodych druhów do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych oraz halowych zawodach MDP” 10/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik Nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 Umowa z Wykonawcą - projekt Załącznik nr 4 Specyfikacja Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienie treści SIWZ Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ 2  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą gminną Wilczyska – Jeżów – Moroń II w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa oraz przebudowę przepustu pod drogą gminną nr K270218 Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 04/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty Warunki Załącznik nr 1 i 2 Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na “Odbiór i zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 03/06/20

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Zapytanie Ofertowe - Folie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 03/06/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Załącznik-nr-3-Umowa-z-Wykonawcą-projekt Załącznik-nr-4-Specyfikacja Zmiana treści SIWZ Zmiana treści SIWZ 2

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 03/06/20

zapytanie ofertowe - aktualizacja pgn i projektu założeń zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oswiadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 - wykaz osob zał. nr 4 -wykaz zrealizowanych usług zał. nr 5 - wzór umowy termin  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: “Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 01/06/20

ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy  

Czytaj więcej

Wykonanie robót remontowych II piętra budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej 29/05/20

Zapytanie ofertowe Przedmiar robót Formularz oferty - zał. nr 1 Projekt umowy - zał. nr 2 PROGRAM REMONTU

Czytaj więcej