Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


„Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 17/02/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany. Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Załącznik Nr 7 - Projekt zagospodarowania działki 486

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie “Dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 05/02/21

Zapytanie Ofertowe zał. nr 1 - szkic usytuowania zał. nr 2 - wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego zał. nr 3 - formularz oferty zał. nr 4 - wzór oświadczenia zał. nr 5 - projekt umowy  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa 10/12/20

Zaproszenie do złożenia oferty Klauzula informacyjna Formularz oferty Wzór umowy  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej: “Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 09/11/20

zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - szkic graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy projekt umowy - zał nr 4

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 22/10/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 Umowa z Wykonawcą - projekt wóz strażacki Załącznik nr 4 Specyfikacja  

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 30/09/20

zapytanie ofertowe - wiata III zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zał nr 3 - wykaz prac zał nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zał nr 5 - wzór umowy zał nr 6 - specyfikacja  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru pn.: “Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 21/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Zapytanie ofertowe II - wiata przystankowa zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 - wykaz prac zal nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 - specyfikacja

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu “Aktywny Senior” 11/09/20

Zarządzenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 09/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - wykaz osób zał-nr-3-umowa-nadzór-inwestorski

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 09/09/20

Zapytanie ofertowe zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zał nr 3 - wykaz prac zał nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zał nr 5 - wzór umowy zał nr 6 - specyfikacja  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: “Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 01/09/20

Zapytanie ofertowe z 31 08 2020 r Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Czytaj więcej

Powołanie Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/08/20

Powołanie Komisji Konkursowej

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie ”Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 24/08/20

formularz oferty oswiadczenie szkic umowa zaproszenie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie “Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 24/08/20

zaproszenie ofertowe formularz oferty szkic oświadczenie umowa

Czytaj więcej