Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 08/04/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 16/03/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania za zadanie pn. „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 17/02/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.14.2020. Nazwa zadania „Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 22/12/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie „Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa na rok 2021” 22/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: Bobowa – dostawa i montaż prasy ślimakowej – dodatkowe zadanie 16/12/20

zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” 08/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 26/11/20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 13/11/20

Zawiadomienie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 02/11/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 02/11/20

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II zamówienia

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Siedliskach – gmina Bobowa” 12/10/20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 25/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej