Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „DOSTAWA I MONTAZ 2 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH” 19/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 08/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. “Świadczenie usługi transportowej (Wynajem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą)” 01/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” 25/06/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 21/06/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę organizacji kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bobowa w 2021 roku 18/06/21

Burmistrz  Bobowej  informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  2 czerwca 2021r. wpłynęło 4 oferty na usługę organizacji 10 dniowych kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wieku od 7 do 16 lat   finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę złożoną przez: Robert Sajnaj – LUTUR Fabryczna 15 lok.12, 20-301 Lublin

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II 11/06/21

Ogłoszenie o wyborze oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn.: „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki słupkowej z XIX w. z figurą Chrystusa Frasobliwego położonej w Siedliskach, działka 192/2, Gmina Bobowa – etap I 07/06/21

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. “Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 08/04/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 16/03/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania za zadanie pn. „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie “Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 17/02/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.14.2020. Nazwa zadania “Dostawa pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych – w ramach zadania p.n. “Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach” 22/12/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej