Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 29/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 27/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację zadania pn. “Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach” 22/07/21

Zapytanie ofertowe zal nr 1 - formularz ofertowy zal nr 2- oswiadczenie - spełnienie warunków zal nr 3 -wykaz prac zal nr 4- oświadczenie o wykluczeniu zal nr 5 - wzór umowy zal nr 6 -projekt budowlany zal nr 7 -przedmiar robót

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap III 21/07/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Program prac konserwatorskich Załącznik Nr 2 - Przedmiar prac Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa 19/07/21

Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Specyfikacja

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „DOSTAWA I MONTAZ 2 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH” 19/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ 2 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH” 19/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. “Dostawa i montaż 2 szt. wiat przystankowych” 15/07/21

zapytanie ofertowe formularz oferty  

Czytaj więcej

“Oferta na realizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej” 14/07/21

oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 08/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 06/07/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. “Świadczenie usługi transportowej (Wynajem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą)” 01/07/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. “Świadczenie usługi transportowej (Wynajem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą)” 01/07/21

Sprostowanie pomyłki - Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” 28/06/21

Zapytanie ofertowe - nadzór - SP Bobowa Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 i 2a wykaz osób i o. spełnienie warunków Załącznik nr 3 projekt umowy

Czytaj więcej