Artykuły z kategorii Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 08/04/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadania pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 06/04/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Bobowa” 26/03/21

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Wykaz osób Załącznik nr 3 - Oświadczenie Załącznik nr 4 - projekt umowy Załącznik nr 5a - Wykaz dróg gminnych Załącznik nr 5b - Mosty

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 16/03/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 10/03/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

„Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja laptopów. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja oprogramowań Załącznik nr 6 - Rekomen_parametry_sprzetu   Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ Pytania i odpowiedzi z dnia 08.03.2021r.

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania za zadanie pn. „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 03/03/21

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych na 2021 rok 01/03/21

Plan zamówień (PDF)

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert „Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach realizacji programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 01/03/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 25/02/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Zakup i dostawa 16 laptopów i 106 oprogramowań w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 19/02/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Projekt umowy Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja laptopów. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja oprogramowań Załącznik nr 6 - Rekomen_parametry_sprzetu AKTUALIZACJA - 23.02.2021 Zmiana treści Załącznika Nr 5 Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ - 23.02.2021 Pytania i odpowiedzi

Czytaj więcej

„Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 17/02/21

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy I Załącznik Nr 2 - Wykaz osób Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Załącznik Nr 4 - projekt umowy GRYF Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany. Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót Załącznik Nr 7 - Projekt zagospodarowania działki 486

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 17/02/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 15/02/21

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej