Gmina Bobowa z dofinansowaniem na modernizację Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt 01/06/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt” ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł.

Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku i zostaną nimi objęte wszystkie Domy Kultury na terenie Gminy Bobowa.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


k.z.