Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej 31/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania wynosi 56 250,00 zł, dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł.

W ramach zadania do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej zostanie zakupione 20 laptopów oraz  urządzenia dostępowe. Sprzęt zostanie zakupiony do 29 października 2021r.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


k.z.