Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 16/03/21

Burmistrz Bobowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych, pomp ciepła do podgrzewania c.w.u oraz kotłów c.o. na pellet dla budynków mieszkalnych.

Instalacje będą realizowane w ramach obecnie trwającego projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Gwarantujemy:

 • dofinansowanie 60 % kosztów netto instalacji;
 • pełen proces inwestycyjny od inwentaryzacji dokumentacji, poprzez wykonawstwo do odbiorów włącznie;
 • serwis urządzeń i pięcioletnią gwarancję firmy uznanej na rynku krajowym;
 • urządzenia o wysokiej sprawności, najwyższej jakości i dające dodatkowe możliwości wykorzystania (np. klimatyzacji z pompy ciepła, kojarzenie z innymi urządzeniami);
 • możliwość odliczenia wkładu własnego od podatku dochodowego;
 • wykonanie instalacji do lutego 2021, krótkie terminy realizacji.

 Instalacje dostępne są w następujących wariantach:

 • kolektory słoneczne:

– typ A: 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3,

– typ B: 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3,

– typ C: 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3,

 • pompy ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW,
 • kocioł na biomasę o mocy 20 kW,

Ze szczegółową specyfikacją techniczną instalacji można zapoznać się poniżej.

Mieszkaniec, który złoży deklarację/wniosek uczestnictwa w projekcie (formularz dostępny poniżej) będzie poddany inwentaryzacji celem sprawdzenia możliwości technicznych montażu instalacji. Mieszkaniec po podpisaniu umowy o dofinansowanie będzie zobowiązany do wpłaty kwoty wkładu własnego w wysokości określonej poniżej w zależności od rodzaju instalacji:

 • kolektory słoneczne ( wycena przy założeniu montażu na budynku mieszkalnym – stawka VAT 8 %):

– typ A: 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3 – wkład mieszkańca: 4576,32 zł,

– typ B: 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3 – wkład mieszkańca: 5142,24 zł,

– typ C: 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3 – wkład mieszkańca: 6039,84 zł,

 • pompy ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW – wkład mieszkańca: 7158,72 zł,
 • kocioł na biomasę o mocy 20 kW – wkład mieszkańca: 8747,04 zł.

Generalny Wykonawca instalacji wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przez Lidera Projektu to firma: SANITO SP. Z. O.O. Ul. Puławska 476 02-884 Warszawa.

Osoby zainteresowane powyższymi instalacjami proszone są o wypełnienie Wniosku/Deklaracji uczestnictwa w projekcie (formularz zamieszczony poniżej) i złożenie go osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38-350 Bobowa lub przesłanie na adres: oze.bobowa@gmail.com.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 18 35 14 300 wew. 25.

Ze względu na krótki termin realizacji projektu osoby zainteresowane proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w jak najszybszym terminie.

DO POBRANIA: WNIOSEK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI I URZĄDZEŃ:

KOLEKTORY SŁONECZNE

PIEC NA BIOMASĘ

POMPA CIEPŁA

INFORMACJA WYKONAWCY

 


k.z.