„Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie” 17/02/21

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy I

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 – projekt umowy GRYF

Załącznik Nr 5 – Projekt budowlany.

Załącznik Nr 6 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 7 – Projekt zagospodarowania działki 486


k.z.