Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie “Dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Stróżna, gmina Bobowa” 05/02/21

Zapytanie Ofertowe

zał. nr 1 – szkic usytuowania

zał. nr 2 – wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 3 – formularz oferty

zał. nr 4 – wzór oświadczenia

zał. nr 5 – projekt umowy

 


k.z.