Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie „Usługi audytu wewnętrznego w Gminie Bobowa na rok 2021” 22/12/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.