Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 02/12/20

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie”.

W ramach realizacji zadania nastąpi poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  na terenie Gminy Bobowa poprzez wybudowanie jednego placu zabaw i  stoiska rowerowego na dla 20 rowerów przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 57 634,00 zł, czyli w 100%.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

PLAKAT


k.z.