Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej: “Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska gm. Bobowa” 09/11/20

zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – szkic graficzny

Załącznik Nr 2- Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

projekt umowy – zał nr 4


k.z.