Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach zadania pn.: „Udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku z budżetu Województwa Gminie Bobowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego” 22/10/20

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty.

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Umowa z Wykonawcą – projekt wóz strażacki

Załącznik nr 4 Specyfikacja

 


k.z.