Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 22/10/20

Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak powodzie, susze, fale wysokich temperatur, huragany czy gwałtowne burze stały się niezaprzeczalnym faktem. Również dla naszego miasta oraz gminy wiążą się one z wielkimi wyzwaniami, do których możemy się przygotować tworząc Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu. Zadaniem planu jest diagnoza miasta i gminy tj. ocena ich wrażliwości oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu.

Plan adaptacji zawiera zestaw dedykowanych działań, odpowiadających na konkretne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak powodzie, susze czy fale upałów. Plan kompleksowo opisuje wyzwania i wskazuje, jak się na nie przygotować.

Miasto Bobowa, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przystąpiło do opracowania Gminnego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bobowa.

Udział mieszkańców w tworzeniu Planu jest niezbędny dla skutecznego wdrażania tego dokumentu. Społeczności lokalne dysponują wiedzą na temat codziennego funkcjonowania obszaru na jakim mieszkają, jego problemów i lokalnej specyfiki.

Poniżej znajduje się link do ankiety dotyczącej Planu adaptacji do zmian klimatu. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc w opracowaniu dokumentu poprzez wypełnienie ankiety

https://forms.gle/hnFPpbfSg9rqUzQ78


k.z.