ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 30/09/20

zapytanie ofertowe – wiata III

zał nr 1 – formularz ofertowy

zał nr 2 – oświadczenie – spełnienie warunków

zał nr 3 – wykaz prac

zał nr 4 – oświadczenie o wykluczeniu

zał nr 5 – wzór umowy

zał nr 6 – specyfikacja

 


k.z.