Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru pn.: “Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej” 21/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty


k.z.