Zapytanie ofertowe na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 17/09/20

Zapytanie ofertowe II – wiata przystankowa

zal nr 1 – formularz ofertowy

zal nr 2 – oświadczenie – spełnienie warunków

zal nr 3 – wykaz prac

zal nr 4 – oświadczenie o wykluczeniu

zal nr 5 – wzór umowy

zal nr 6 – specyfikacja


k.z.