Unieważnienie postępowania na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: “Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 14/09/20

Unieważnienie


k.z.