Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: “Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 01/09/20

Zapytanie ofertowe z 31 08 2020 r

Załącznik nr 1 – Załącznik graficzny

Załącznik Nr 2- Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy


k.z.