Powołanie Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/08/20

Powołanie Komisji Konkursowej


k.z.