Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu “Aktywny senior” 17/08/20

Ogłoszenie

Załącznik – formularz zgłoszenia

klauzula informacyjna – nabór członków Komisji

 


k.z.